HEMATOLOGICKÉ A IMUNOHEMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ


Metoda
Hematologický analyzátor
Sysmex XT 2000iV – Sysmex Corporation
Mikroskop BX51TF – Olympus