VYŠETŘENÍ ACIDOBAZICKÉ SIRUACE

  • pH
  • pCO2
  • pO2
  • bikarbonát (HCO3-)
  • base excess (BEb)
  • celkový CO2 (TCO2)
  • saturace (%SO2c)

Metoda
Analyzátor krevních plynů EasyBloodGas – Medica