VYŠETŘOVANÝ BIOLOGICKÝ MATERIÁL

plná krev, sérum, plazma

moč

efuze

cerebrospinální mok (CSF)

synoviální tekutina (SF)

Odkazy

příručka pro odběr vzorků

indikace k laboratornímu vyšetření

referenční hodnoty
SUBSTRÁTY, METABOLITY

Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů:

celková bílkovina (TP), albumin (ALB), glukóza (GLU), laktát, cholesterol (CHOL), triacylglyceroly (TAG), urea, kreatinin (CREAT), kyselina močová (UAC), celkový bilirubin (TBIL), žlučové kyseliny (BA), amoniak
TP: 6 dní (20-25°C), 1 měsíc (2-8°C), 1 rok (-20°C)
ALB: 7 dní (15-25°C), 1 měsíc (2-8°C), 3 měsíce (-20°C)
GLU: 1 den (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
Laktát: 2 dny (2-8°C), 1 měsíc (-20°C)
CHOL: 1 den (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
TAG: 2 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 rok (-20°C)
Urea: 3 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 rok (-20°C)
CREAT: 3 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
UAC: 3 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 6 měsíců (-20°C)
TBIL: 1 den (15-25°C), 7 dní (2-8°C), 3 měsíce (-20°C)
BA: 1 den (20-25°C), 7 dní (2-8°C), 6 měsíců (-20°C)
Amoniak: 3 h (2-8°C), 1 den (-20°C)


ELEKTROLYTY, MINERÁLIE

Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů:

sodík (Na), draslík (K), chloridy (Cl), vápník (Ca), anorganický fosfor (PHOS), hořčík (Mg)
Na: 8h (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 rok (-20°C)
K: 8h (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 rok (-20°C)
Cl: 8h (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 rok (-20°C)
Ca: 7 dní (20-25°C), 3 týdny (2-8°C), 8 měsíců (-20°C)
PHOS: 4 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
Mg: 3 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 rok (-20°C)


ENZYMY

Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů:

alaninaminotransferáza (ALT), aspartátaminotransferáza (AST), alkalická fosfatáza (ALP), gama-glutamyltransferáza (GGT), amyláza (AMYL), lipáza (LIPA), kreatinkináza (CK), laktátdehydrogenáza (LDH)
ALT: 2 dny (15-25°C), 3 dny (2-8°C), 3 měsíce (-20°C)
AST: 3 dny (15-25°C), 4 dny (2-8°C), 3 měsíce (-20°C)
ALP: 2 dny (15-25°C), 7 dní (4-8°C), 2 měsíce (-20°C)
GGT: 3 dny (15-25°C), 5 dní (2-8°C), 1 měsíc (-20°C)
AMYL: 7 dní (20-25°C), 10 dní (2-8°C),, 1 rok (-20°C)
LIPA: 1 den (15-25°C), 5 dní (2-8°C), 1 rok (-20°C)
CK: 1 den (15-25°C), 7 dní (2-8°C), 1 měsíc (-20°C)
LDH: 1 den (15-25°C), 3 dny (2-8°C), 1 měsíc (-20°C)


HORMONY, ENZYMY

Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů:

progesteron, thyroxin (T4 canine), thyrotropin (TSH canine), kortizol, TLI canine
progesteron: 7 dní (2-8°C), 3 měsíce (-20°C)
T4 canine: 7 dní (2-8°C), 1 měsíc (-20°C)
TSH canine: 7 dní (2-8°C), 2 měsíce (-20°C)
kortizol: 7 dní (2-8°C), 3 měsíce (-20°C)
TLI canine: 7 dní (2-8°C), 6 měsíců (-20°C)


VYŠETŘENÍ ACIDOBAZICKÉ SITUACE

Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů:

pH, pCO2, pO2, bikarbonát (HCO3-), base excess (BEb), celkový CO2 (TCO2), saturace (%SO2c)


HEMATOLOGICKÉ A IMUNOHEMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů:

krevní obraz (leukocyty, erytrocyty, hematokrit, hemoglobin, erytrocytární indexy, trombocyty), diferenciální rozpočet leukocytů, retikulocyty, mikrohematokrit, krevní skupiny, Coombsův test
krevní obraz: 2 h (20-25°C), 1 den (4°C)
diferenciální rozpočet: 2 h (20-25°C), 1 den (4°C)
retikulocyty: 2 h (20-25°C)
mikrohematokrit: 2 h (20-25°C), 1 den (4°C)
krevní skupiny: 3 dny (4°C)
Coombsův test: 3 dny (4°C)


HEMOSTAZEOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů:

protrombinový čas (PT), aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT), trombinový čas (TT), fibrinogen
PT: 2 h (20-25°C), 8 měsíců (-20°C)
APTT: 2 h (20-25°C)
TT: 2 h (20-25°C), 8 měsíců (-20°C)
fibrinogen: 2 h (20-25°C), 1 rok (-20°C)


OSTATNÍ BIOLOGICKÉ TEKUTINY

Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů:

celková bílkovina (TP), glukóza (GLU), laktát, urea, kreatinin (CREAT), kyselina močová (UAC), celkový bilirubin (TBIL), sodík (Na), draslík (K), chloridy (Cl), vápník (Ca), anorganický fosfor (PHOS), hořčík (Mg), gama-glutamyltransferáza (GGT), kreatinkináza (CK), laktátdehydrogenáza (LDH)
  • efuze/CSF/SF:
TP: 1 den (20-25°C), 3 dny (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
GLU: 4 hodiny (20-25°C), 1 den (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
Laktát: 1 den (2-8°C), 1 měsíc (-20°C)
urea: 7 dní (20-25°C), 2 týdny (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
CREAT: 3 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
TBIL: 3 dny (20-25°C), 3 dny (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
Cl: 8 hodin (20-25°C), 2 týdny (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
CK: 2 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
LDH: 1 den (20-25°C), 3 dny (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
  • moč:
TP: 1 den (20-25°C), 2 dny (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
GLU: 4 hodiny (20-25°C), 1 den (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
urea: 2 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
CREAT: 2 dny (20-25°C), 6 dní (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
UAC: 3 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
GGT: 2 dny (20-25°C), 5 dní (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
Na: 8 hodin (20-25°C), 2 týdny (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
K: 8 hodin (20-25°C), 10 hodin (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
Cl: 8 hodin (20-25°C), 2 týdny (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
Ca: 1 den (20-25°C), 4 dny (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
P: 2 dny (20-25°C), 4 dny (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
Mg: 2 dny (20-25°C), 4 dny (4-8°C), 1 rok (-20°C)


CYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů:

leukocyty (leu), erytrocyty (ery), diferenciální rozpočet leukocytů, močový sedimentINDIKACE K LABORATORNÍMU VYŠETŘENÍ

Indikace Biochemické vyšetření Hematologické a hemostazeologické vyšetření
Předoperační vyšetření TP, GLU, CREAT, ALT, AST, ALP, GGT Ht, Hb, leu, diferenciální rozpočet leukocytů, trombo, APTT
Šokové stavy TP, GLU, CREAT, laktát, ABR Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Nechutenství TP, GLU, TAG, urea, CREAT, ALT, AST, ALP, GGT Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Zvracení TP, urea, CREAT, Na, K, Cl, ALT, AST, ALP, GGT, ABR Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Průjem TP, urea, CREAT, Na, K, Cl, ALT, AST, ALP, GGT, ABR Ht, Hb, leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Polyurie/Polydipsie TP, GLU, urea, CREAT, ALP Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Anémie (jako projev) Fe, vitamin B12, folát Ht, Hb, ery, MCV, MCH, MCHC, retikulocyty, leu, diferenciální rozpočet leu
Krvácení TP, urea, CREAT, amoniak, ALT, AST, ALP, GGT trombo, PT, APTT, TT, fibrinogen
Slabost, únava, poruchy růstu a vývoje laktát, ALT, AST, ALP, GGT, CK, T4, TSH, ABR Ht, Hb, leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Projevy onemocnění kůže GLU, CHOL, ALT, AST, ALP, GGT, T4, TSH, kortizol, ACTH leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Projevy onemocnění respiračního systému ABR Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Projevy onemocnění trávicího systému TP, CHOL, Na, K, Cl, AMYL, LIPA, vitamin B12, folát, ABR Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Projevy onemocnění jater ALB, TBIL, amoniak, BA, ALT, AST, ALP, GGT ery, leu, trombo, PT
Projevy onemocnění exokrinního pankreatu GLU, AMYL, LIPA, TLI Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů
Projevy onemocnění ledvin TP, urea, CREAT, Na, K, Ca, PHOS, ABR Ht, Hb, ery, retikulocyty, leu, diferenciální rozpočet leukocytů


REFERENČNÍ HODNOTY BIOCHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ

Parametr Jednotky PES KOČKA KŮŇ SKOT OVCE KOZA PRASE
Celková bílkovina (TP) g/l 55 - 75 57 - 95 55 - 75 60 - 80 60 - 90 55 - 80 65 - 90
Albumin (ALB) g/l 23 - 34 23 - 35 26 - 37 30 - 40 25 - 30 27 - 39 19 - 39
Glukóza (GLU) mmol/l 3,1 - 6,7 3,1 - 6,9 4,2 - 6,4 2,5 - 4,1 2,8 - 4,4 2,8 - 4,2 4,7 - 8,3
Laktát mmol/l < 3,0
Cholesterol (CHOL) mmol/l 3,5 - 7,8 2,0 - 5,2 1,9 - 3,9 2,0 - 3,2 1,3 - 2,0 2,1 - 3,4 1,0 - 1,4
Triacylglyceroly (TAG) mmol/l 0,30 - 3,90 0,50 - 2,60 0,10 - 0,50 0,00 - 0,35


Urea mmol/l 3,3 - 8,3 5,0 - 11,3 3,6 - 8,6 2,5 - 10,7 2,9 - 7,1 3,6 - 7,1 3,6 - 10,7
Kreatinin (CREAT) μmol/l 35 - 110 50 - 170 106 - 168 88 - 177 106 - 168 88 - 159 141 - 239
Kyselina močová (UAC) mmol/l < 119,0 < 59,5
Celkový bilirubin (TBIL) μmol/l 0,0 - 7,0 0,0 - 7,0 7,0 - 35,0 0,2 - 8,5 1,7 - 8,5 0,0 - 1,7 0,0 - 17,0
Žlučové kyseliny (BA) μmol/l < 15,0 < 20,0
Amoniak μmol/l < 50,0 < 75,0
Sodík (Na) mmol/l 140 - 155 150 - 160 132 - 146 132 - 152 139 - 152 142 - 155 135 - 150
Draslík (K) mmol/l 4,0 - 5,5 3,5 - 5,0 2,4 - 4,7 3,9 - 5,8 3,9 - 5,4 3,5 - 6,7 4,4 - 6,7
Chloridy (Cl) mmol/l


Vápník (Ca) mmol/l 2,30 - 3,00 2,30 - 3,00 2,20 - 3,40 2,25 - 3,10 2,80 - 3,20 2,20 - 2,90 1,80 - 2,90
Anorganický fosfor (PHOS) mmol/l 1,0 - 2,1 0,9 - 2,0 1,0 - 1,8 1,8 - 2,1 1,6 - 2,6 1,6 - 3,0 1,7 - 3,1
Hořčík (Mg) mmol/l 0,7 - 1,0

Alaninaminotransferáza (ALT) μkat/l 0,1 - 1,0 0,1 - 1,00,5 - 1,0
Aspartátaminotransferáza (AST) μkat/l 0,1 - 1,0 0,1 - 1,0 3,7 - 6,0 1,0 - 2,2 1,0 - 4,6 2,8 - 8,5 0,5 - 1,5
Alkalická fosfatáza (ALP) μkat/l 0,1 - 4,0 0,1 - 4,0 2,4 - 6,6 0,5 - 8 1,1 - 6,5 1,5 - 6,5 2,0 - 6,6
Gama-glutamyltransferáza (GGT) μkat/l 0,00 - 0,16 0,00 - 0,16 0,00 - 0,20 0,10 - 0,60 0,30 - 0,90 0,30 - 0,90 0,10 - 1,00
Amyláza (AMYL) μkat/l 6,2 - 25,1 8,9 - 27,7
Lipáza (LIPA) μkat/l 1,5 - 8,8

Kreatinkináza (CK) μkat/l 0,1 - 4,0 0,1 - 4,0 0,1 - 0,5 0,1 - 1,5 0,1 - 0,3 0,0 - 0,2 0,1 - 35
Laktátdehydrogenáza (LDH) μkat/l


Thyroxin (T4) nmol/l 12,9 - 45,1 12,9 - 51,5
Thyrotropin (TSH) ng/ml 0,01 - 0,60

Kortizol nmol/l 27,6 - 165,5 27,6 - 138,0
TLI canine ng/ml 5,0 - 35,0


REFERENČNÍ HODNOTY VYŠETŘENÍ ACIDOBAZICKÉ SITUACE

Parametr Jednotky PES KOČKA KŮŇ SKOT OVCE KOZA PRASE
pH
7,30 – 7,42 7,28 – 7,40 7,32 – 7,44 7,38 – 7,43

7,33 – 7,41
pCO2 kPa 5,2 – 6,7 4,8 – 6,4 5,0 – 6,1 5,3 – 6,4

5,6 – 7,7
pO2 kPa 3,2 – 6,4 4,7 – 6,0
Bikarbonát (HCO3-) mmol/l 19,1 – 24,1 17,5 – 20,7 24,6 23,5 – 27,0

23,0 – 26,5
Base exces (BEb) mmol/l -0,5 – +4,0 -0,5 – +4,0
-0,5 – +4,0

-2 – +3,6
Celkový CO2 (TCO2) mmol/l 17,0 – 24,0 17,0 – 24,0 24,0 – 32,0 21,2 – 32,2
REFERENČNÍ HODNOTY HEMATOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ

Parametr Jednotky PES KOČKA KŮŇ SKOT OVCE KOZA PRASE
Erytrocyty (ery) *1012/l 5,5 - 8,5 4,9 - 9,8 6,9 - 13,1 5,0 - 10,0 9,0 - 15,0 8,0 - 18,0 5,0 - 8,0
Hematokrit (Ht) l/l 0,37 - 0,55 0,20 - 0,38 0,32 - 0,52 0,24 - 0,46 0,27 - 0,45 0,22 - 0,38 0,32 - 0,50
Hemoglobin (Hb) g/l 120 - 180 79 - 148 112 - 194 80 - 150 90 - 150 80 - 120 100 - 160
MCV fl 65 - 75 30 - 43 36 - 57 40 - 60 28 - 40 16 - 25 50 - 68
MCH pg 22 - 25 12 - 17 12 - 20 11 - 17 8 - 12 5 - 8
MCHC g/l 300 - 340 332 - 390 319 - 392 300 - 360 310 - 340 300 - 360 300 - 340
Retikulocyty *109/l 5 - 15 2 - 16
Leukocyty (leu) *109/l 6,0 - 17,0 6,8 - 16,5 5,6 - 14,8 4,0 - 12,0 4,0 - 12,0 4,0 - 13,0 11,0 - 22,0
Neu - tyčky *109/l 0,00 - 0,45 0,00 - 0,30 0,00 - 0,10 0,00 - 0,12 0,00 - 0,12 0,00 - 0,12 0,00 - 0,90
Neu - segmenty *109/l 3,3 - 10,5 3,6 - 12,0 2,3 - 8,6 0,6 - 4,0 0,7 - 6,0 1,2 - 7,2 3,1 - 10,3
Lymfocyty *109/l 1,0 - 3,6 1,0 - 6,0 1,5 - 7,7 2,5 - 7,5 2,0 - 9,0 2,0 - 9,0 4,3 - 13,6
Monocyty *109/l 0,00 - 0,50 0,00 - 0,60 0,00 - 0,10 0,02 - 0,84 0,00 - 0,75 0,00 - 0,55 0,20 - 2,20
Eosinofily *109/l 0,00 - 0,60 0,00 - 0,90 0,00 - 0,10 0,00 - 2,40 0,00 - 1,00 0,05 - 0,65 0,06 - 2,40
Bazofily *109/l 0,00 - 0,10 0,00 - 0,10 0,00 - 0,30 0,00 - 0,20 0,00 - 0,30 0,00 - 0,12 0,00 - 0,40
Trombocyty (tromo) *109/l 200 - 500 178 - 357 133 - 469 800 - 1100 800 - 1100 300 - 600 520


REFERENČNÍ HODNOTY HEMOSTAZEOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ

Parametr Jednotky PES KOČKA KŮŇ SKOT OVCE KOZA PRASE
Protrombinový čas (PT) s 6 - 10 9 - 13 21 - 57Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT) s 12 - 16 14 - 20 64 - 110Trombinový čas (TT) s 10 - 19
8,0 - 16,5Fibrinogen g/l 1,5 - 4,0 0,6 - 3,0 1,0 - 4,0 3,0 - 7,0 1,0 - 5,0 1,0 - 4,0 1,0 - 5,0