Klinická laboratoř pro malá zajišťuje diagnostiku v odvětvích – klinická biochemie, klinická hematologie a klinická cytologie. Laboratoř je zároveň výukovým a výzkumným pracovištěm VFU Brno umístěným v Pavilonu klinik malých zvířat. Klinická laboratoř pro malá zvířata byla ustanovena k 1. lednu 2004. S počátkem vzniku KLMZ funkci přednosty vykonává prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KLMZ

Úsek přijmu a zpracování biologického materiálu

Oddělení hematologické diagnostiky

Oddělení biochemické diagnostiky

Oddělení imunologické a cytologické diagnostiky

Úsek informační

PŘEDNOSTA

Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
odborná specializace:  patologická fyziologie - krev a krvetvorné tkáně, endokrinní systém, stres a oxidativní poškození,
veterinární hematologie,
klinická patologie
publikační činnost (pdf)


Vedoucí oddělení

MVDr. Kristína Řeháková, Ph.D.
odborná specializace: hematologie a cytologie malých zvířat
publikační činnost (pdf)


Oddělení hematologické diagnostiky

Laborantky

Věra Vyhlídalová
Dagmar Laštůvková


Oddělení biochemické diagnostiky

Laborantky

Mgr. Lívia Nekolová
Zdeňka Brhelová
Jana Hanáková


Oddělení imunologické a cytologické diagnostiky

Pracovníci

MVDr. Jana Petrášová, Ph.D.
MVDr. Kristína Řeháková, Ph.D.


Sekretariát

Pracovníci

Jarmila Kolaříková