Ceny

Informace o cenách lze poskytnout pouze na vyžádání - napište nám e-mail

Vyšetření lze hradit prostřednictvím faktury nebo platbou v hotovosti.

Ceník pro hematologické, hemostazeologické a cytologické vyšetření

Biologický
materiál
Vyšetření Parametr Cena
Kč,-
PLNÁ KREV
(EDTA)
Hematologické krevní obraz leukocyty (leu)
erytrocyty (ery)
hematokrit (Ht)
hemoglobin (Hb)
erytrocytární indexy
(MCV, MCH, MCHC)
trombocyty (trombo)
-
diferenciální rozpočet leukocytů -
retikulocyty -
mikrohematokrit -
Imunohematologické krevní skupiny u koček (A, B, AB) -
krevní skupiny u psů (DEA 1.1) -
Coombsův test u psů -
PLAZMA
(citrát)
Hemostazeologické protrombinový čas (PT) -
aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT) -
trombinový čas (TT) -
fibrinogen -
EFUZE/CSF/SF Cytologické leukocyty (leu) -
erytrocyty (ery) -
diferenciální rozpočet + morfologie -
MOČ sediment -


Ceník pro biochemické a imunologické vyšetření

Biologický
materiál
Vyšetření Parametr Cena
Kč,-
PLAZMA/SÉRUM Substráty Metabolity celková bílkovina (TP) -
albumin (ALB) -
glukóza (GLU) -
laktát -
cholesterol (CHOL) -
triacylglyceroly (TAG) -
urea -
kreatinin (CREAT) -
kyselina močová (UAC) -
celkový bilirubin (TBIL) -
žlučové kyseliny (BA) -
amoniak -
Elektrolyty Minerálie sodík (Na) -
draslík (K)
chloridy (Cl)
vápník (Ca) -
anorganický fosfor (PHOS) -
hořčík (Mg) -
Enzymy alaninaminotransferáza (ALT) -
aspartátaminotransferáza (AST) -
alkalická fosfatáza (ALP) -
gama-glutamyltransferáza (GGT) -
amyláza (AMYL) -
lipáza (LIPA) -
kreatinkináza (CK) -
laktátdehydrogenáza (LDH) -
SÉRUM Hormony Enzymy progesteron -
thyroxin (T4 canine) -
thyrotropin (TSH canine) -
kortizol -
TLI canine -
PLNÁ KREV
(heparin)
Acidobazická situace pH -
pCO2
pO2
bikarbonát (HCO3-)
base excess (BEb)
celkový CO2 (TCO2)
saturace (% SO2c)
EFUZE/CSF/SF Substráty Metabolity celková bílkovina (TP) -
glukóza (GLU) -
laktát -
urea -
kreatinin (CREAT) -
celkový bilirubin (TBIL) -
Elektrolyty Minerálie chloridy (Cl) -
Enzymy kreatinkináza (CK) -
laktátdehydrogenáza (LDH) -
MOČ Substráty Metabolity celková bílkovina (TP) -
glukóza (GLU) -
urea -
kreatinin (CREAT) -
kyselina močová (UAC) -
Elektrolyty Minerálie sodík (Na) -
draslík (K)
chloridy (Cl)
vápník (Ca) -
anorganický fosfor (PHOS) -
hořčík (Mg) -
Enzymy gama-glutamyltransferáza (GGT) -